Av. Çağlar DERİN

Üyelikler:

İstanbul Barosu

Yabancı Dil:

İngilizce

Sertifikalar:

İstanbul Barosu CMK Uygulama Sertifikası.

 

1989 yılında doğan Çağlar Derin, 2013 yılında Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk nosyonunu geliştirmek ve uzmanlaşmak adına, Washington DC'de çalışmalarını ve eğitimini tamamlamış ve hukuk nosyonunu ve mesleki kalitesini yükseltmek adına Yüksek Lisans öğrenimini de bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından İstanbul’un önde gelen bir hukuk bürosunda, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra Ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Şirketler – Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tüketici Hukuku ve ilgili alanların dava takiplerinde ve uyuşmazlıklarının çözümünde görev aldı. 2015 yılı itibari ile İstanbul Barosu’na kaydını gerçekleştirerek, kurucu ortaklarından bulunduğu Derin & Topal Avukatlık Ortaklığında çalışmalarını yönetici avukat sıfatı ile sürdürmüştür. Sonrasında ortaklık Derin & Derin Avukatlığı olarak isim değişikliği yapmış ve son olarak 2019 yılında da İstanbul Barosu Ortaklar Sicilinden terkin ederek sonlanmıştır. Bunun üzerine Av. Çağlar Derin kurucu ve yönetici ortak olarak Derin Avukatlık Ofisinin başına geçmiş ve meslek yaşantısına bu şekilde devam etmiştir.  

 

Av. Pınar BARIŞ

Üyelikler:

İzmir Barosu

Yabancı Dil:

İngilizce

Sertifikalar:

İstanbul Barosu CMK Uygulama Sertifikası.

 

1984 yılında doğan Pınar Barış, 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ve staj dönemi ile devamı süresince İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarında, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra Ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Şirketler – Ticaret Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tüketici Hukuku ve ilgili alanların dava takiplerinde ve uyuşmazlıklarının çözümünde görev aldı. Özel Hukuk alanında uzmanlaşarak çalışmalarına devam etmektedir. 2012 yılında vergi açılışını gerçekleştiren Barış, 2014 yılı itibari ile kurucu ortaklarından bulunduğu Derin & Topal Avukatlık Ortaklığında çalışmalarını yönetici avukat sıfatı ile sürdürmüştür. Sonrasında ortaklık Derin & Derin Avukatlığı olarak isim değişikliği yapmış ve son olarak 2019 yılında da İstanbul Barosu Ortaklar Sicilinden terkin ederek sonlanmıştır. Bunun üzerine Av. Pınar Barış meslek hayatına İzmir'de devam etmektedir.