Hakkımızda

Derin Avukatlık Ofisi, temelini 2014 yılında kurulan Derin & Topal Avukatlık Ortaklığı ve 2018 yılında kurulan Derin & Derin Avukatlık Ortaklığından almaktadır. Ortaklarından Av. Pınar Barış'ın İzmir ilinde meslek yaşantısını devam ettirme kararından sonra ortaklık sicili terkin edilmiş ve ortaklar ayrılarak meslek yaşantılarına İstanbul ve İzmir'de devam etmektedirler. 

Ofisimiz Vakıflar Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İcra Ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Ve Vergi Hukuku, Sigorta Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Basın ve Medya Hukuku alanlarında faaliyet göstermekte olup birçok dava, tahkim ve hukuki uyuşmazlık çözümünde görev almaktadır.

Derin Avukatlık Ofisi, yurt içi ve yurt dışında güçlü bağlantılara sahip olup uzman çözüm ortaklarıyla müvekkillerine en kaliteli, etkin, süratli ve sonuç odaklı hukuki çözümler üreterek yardımcı olmayı hedef edinmiştir. Müvekkillerimize, adlarına takip etmekte olduğumuz tüm iş ve işlemleri, dava ve takip aşamaları süresince derhal bilgilendirmede bulunmayı, tüm hukuki uyuşmazlıkların süratli bir biçimde çözüme kavuşturulmasını taahhüt etmekteyiz.

Derin Avukatlık Ofisi, doğruluk ve dürüstlük prensipleri ile güven, şeffaflık ve Adalet ve Hukukun Üstünlüğü ilkelerini benimsemektedir. Amacımız adaleti tesis için tüm bilgi ve tecrübelerimizi müvekkillerimiz faydasına sunarak, müvekkillerimiz ile her türlü yazışma ve görüşmeyi yasalar çerçevesinde ve gizlilik ilkesi ışığında yaparak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Avukatlık Kanunu'nun 55.Maddesi gereği avukatların reklam faaliyetlerinde bulunması yasaktır.Bu site ofisimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi verme amaçlı olup reklam amacı gütmemektedir.

Sitedeki içerik hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.